Historia Komorowa

Mapa Komorowa

Pierwszy dokument z nazwą Komorów

Pierwsza mapa

Mapa komorowa 1860 r.

Pierwszy budynek wyłącznie dla szkoły

Pierwsza szkoła (rys.)

Tymczasowa szkoła przy ul. Słowackiego

Komorów 1928

EKD 1943 r.

EKD stare zdjęcie

Stacja kolejowa

Sklep przy EKD

Józef Markowicz (pierwszy właściciel Komorowa)

Głaz poświęcony A. Janowskiemu

Stary plan Komorowa

Figurka Maryi

Kościół w Komorowie

Główna brama do pałacu

Kwiaciarnia "Czarny Ogród"

Lodownia

Zamurowane wejście do lodowni

Młockarnia

Młyn

Mogiła partyzantów w parku przy pałacyku

Pałac w Komorowie - rok 1900

Obecny wygląd pałacu

Pismo związane z miasteczkiem filmowym (miało powstać przy Zalewie)

Posterunek Milicji Obywatelskiej

Pałacyk

Pomnik - Mogiła w Pęcicach

Nowe centrum Komorowa

Rada Głównej Opieki (RGO)

Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej z biblioteką i przedszkolem

Baraczek ul. Sanatoryjna

Brama pałacyku

Budynek w czasie okupacji

Dawny pałac

Dom inżyniera Zakżewskiego (dyrektora zakładów spirytusowych)

Dom z drewna

Skrzyżowanie ul. Nadarzyńskiej

Snopowiązałka

Stary dom

Willa

Szpital RGO przy ul. Kolejowej

Tablica pamiątkowa

Wiejski ośrodek zdrowia przy ul. Kraszewskiego

Willa ul. Spacerowa

Stary dom

Comments