Kronikarz

Zbigniew Kowalewicz - kronikarz Komorowa, „kopalnia” wiedzy historycznej od początków powstania Komorowa do dzisiaj. Mieszkający od 1936 roku w jednym z najstarszych budynków w naszej miejscowości.

Posłuchaj naszego wywiadu z Panem Zbigniewem.

Wywiad z Panem Zbigniewem
Ojciec Stefan Kowalewicz był siostrzeńcem ostatniego właściciela Komorowa i majątku Komorów – Józefa Markowicza.

Przekazał nam ogromna wiedzę o powstaniu naszego miasteczka, życiu jego mieszkańców, także w czasie drugiej wojny światowej.
Zaangażowany w działalność społeczną, współpracuje z wieloma organizacjami, także z K40.

 

Autor książki o Komorowie.

Właściciel wielu kotów!

.
Comments