Działalność‎ > ‎

Projekty unijne

Projekt ogniwo

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Ogniwo", którego celem jest wsparcie i rozwój partnerstwa lokalnego w Gminie Michałowice. Do udziału zapraszamy 15 osób będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, oświatowych, pomocniczych, tj. sołtysów, członków Rad Sołeckich, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i aktywnych mieszkańców Gminy, posiadających motywację do budowania lokalnego partnerstwa. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy/* */lokalne na rzecz aktywnej integracji. Osoby chętne prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia do 12 listopada 2009r. i dostarczenie do GOPS Michałowice.

Zgłoszenie do udziału w projekcie poniżej.
ĉ
site administrator,
25 paź 2016, 02:20
Comments